Na vrh To top Na vrh Oben началу In cima

Pogosta vprašanja

Kako kupiti in prodati nepremičnino tako da je celoten postopek ugoden in varen?

Vsekakor Vam priporočamo, da se za to dejanje obrnete na profesionalno agencijo za promet z nepremičninami, ki ima licenco, agenciji kot je Kvarner imobilije d.o.o., in se tako izognete morebitnim težavam, hkrati pa nakup ali prodajo nepremičnine opravite na najvarnejši način in v lastno zadovoljstvo.

Kako se izogniti morebitnim težavam pri nakupu nepremičnine?

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe za nepremičnino se preverja premoženjsko-pravno stanje nepremičnine, ob obvezni predložitvi izpiska iz zemljiške knjige na ime prodajalca, ki služi kot dokazilo lastništva predmetne nepremičnine brez obremenitev, predložitvi akta o gradnji, uporabnega dovoljenja in posestnega lista.

Katero dokumentacijo mora predložiti kupec pri nakupu nepremičnine na hrvaškem?

Pri nakupu nepremičnine na Hrvaškem, mora kupec predložiti dokazilo o državljanstvu Republike Hrvaške, in sicer osebno izkaznico, potni list ali domovnico, v originalu ali notarsko overjeno fotokopijo, in sklep o osebni identifikacijski številki (OIB). Isto velja tudi za tuje državljane, ki morajo predložiti iz svoje matične države pridobljeno dokazilo o državljanstvu in sklep o OIB-u pridobljenem v Republiki Hrvaški.

Ali lahko tuji državljani kupujejo nepremičnine v Republiki Hrvaški?

Da, tudi tuji državljani iz držav Evropske unije lahko kupujejo nepremičnine brez omejitev, razen kmetijskih zemljišč. Državljani ostalih držav pa lahko kupujejo nepremičnine le ob soglasju Ministrstva za pravosodje. Soglasje lahko pridobijo državljani tistih držav, s katerimi ima Republika Hrvaška sklenjeno pogodbo o vzajemnosti, v izjemnih primerih pa tudi ostali. Če tuji državljan ustanovi gospodarsko družbo na Hrvaškem, lahko tedaj kupuje nepremičnine brez omejitev.
Postopek pridobivanja lastninske pravice na nepremičnini za tuje pravne in fizične osebe v Republiki Hrvaški je naslednji: ko se tuji državljan odloči za nakup nepremičnin na Hrvaškem, bo sklenil s prodajalcem kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, na kateri bo prodajalec pri notarju overil svoj podpis. Pisnemu zahtevku za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo je potrebno predložiti ob zgoraj navedeni originalni ali overjeni fotokopiji kupoprodajne pogodbe za nepremičnino (ali darilni pogodbi ali pogodbi o preživljanju) in podobno tudi potrdilo (original ne sme biti starejši od šestih mesecev) organa enote lokalne uprave pristojnega za urbanizem in prostorsko ureditev (okrožni/županijski uredi), da se nepremičnina nahaja v mejah gradbenega območja, predvidenega s prostorskim planom, dokazilo o državljanstvu tujega kupca (overjena kopija potnega lista ali osebne izkaznice) ali dokazilo o statusu pravne osebe (izpisek iz sodnega registra) prevedenega s strani pooblaščenega sodnega tolmača na hrvaški jezik, če je kupec tuja pravna oseba. Če pa obstaja pooblaščenec, je tedaj potrebno posredovati pooblastilo v originalu ali overjeni kopiji, nato sklep o osebni identifikacijski številki (OIB) in plačano sodno takso za vknjižbo nepremičnine.
Tuji državljani, ki imajo v Republiki Hrvaški odprto podjetje, lahko kupujejo nepremičnine v Republiki Hrvaški brez omejitev, vendar seveda samo na ime podjetja.
Če nimate odprtega podjetja, Vam mi lahko omogočimo odpiranje le-tega v roku petnajstih dni.

Koliko znaša davek na promet nepremičnin v Republiki Hrvaški?

Davek na promet nepremičnin v Republiki Hrvaški znaša za vse nepremičnine 4%, kupec pa je po zakonu zavezanec plačila.

Kdaj se mora opraviti plačilo davka na promet nepremičnin?

Po sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino je kupec dolžan posredovati prijavo davka pristojni davčni upravi v roku tridesetih dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe za nepremičnino.
Kupec je dolžan v roku petnajstih dni od dneva prejema sklepa pristojne davčne uprave plačati davek, za zamudo plačila pa se obračunavajo zamudne obresti.

Kako opraviti spremembo uporabnika vode in elektrike v lokalnih komunalnih družbah z imena prodajalca na ime kupca?

S kopijo kupoprodajne pogodbe ob navzočnosti kupca.
Avtorske pravice © 2024. Kvarner Imobilije, Vse pravice pridržane
To spletno mesto uporablja piškotke in podobne tehnologije, da vam zagotovi najboljšo uporabniško izkušnjo, vključno s prilagajanjem oglaševanja in vsebine. S klikom na 'Sprejmi' sprejemate vse piškotke.